produkt

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Elektronický jistič řady DAM1 s elektronickým typem jističe (MCCB)

    Jističe s elektronickou nadproudovou spouští :
    Funkce rozlišující elektronické jističe od termomagnetických jističů je ovládání nadproudových spouští elektronickými jističi. Řízení elektroniky se provádí pomocí mikroprocesoru. Při konstrukci elektronického obvodu byly brány v úvahu nejhorší možnosti, se kterými se lze v provozu setkat. U vysokých proudů v obvodu je zajištěno přímé otevření bez použití elektronického obvodu. Tímto způsobem byla vyloučena možnost poruchy elektronického obvodu. -Maximální, minimální, průměrný atd. Lze odebírat hodnoty odebíraného proudu v různých časových intervalech (den-noc). Hodnoty a oblasti okamžitého otevření proudu pro nastavení elektronických jističů jsou poměrně široké. Tato funkce umožňuje jističi široké využití. Kromě toho na elektronické jističe nemá vliv okolní teplota.