produkt

  • DAB7LN-40 series DPN Residual Current Operation Circuit Breaker(RCBO)

    Výkonový jistič DPN řady DAB7LN-40 DPN

    Proudové chrániče DAB7LN -40 jsou malá zařízení navržená s vysokou vypínací schopností (6 kA) a jsou vhodná pro odpojení neutrálních vedení. Jističe jsou široce používány v nízkonapěťových elektrických systémech AC50H se jmenovitým napětím 230 V a jmenovitými proud nejvýše 40A. To účinně chrání lidi před úrazem elektrickým proudem a obvodová zařízení před nadproudem nebo zkratem. Tyto jističe jsou vhodné také k prevenci nebezpečí požáru v důsledku zemních proudů způsobených poškozením izolace elektrického zařízení.